Публічна оферта СУПЕРДІЛ 01.2022

Публічна оферта (угода) з користувачами Інтернет-сайту СУПЕРДІЛ та додатку «Pokupon & SuperDeal»

Ця угода дії з 10.01.2022 року.

Ця угода адресовано дієздатним фізичним особам, які купують Товар в мережі Інтернет на сайті http://superdeal.ua (далі - «Сайт») та додатку «Pokupon & SuperDeal» (далі- МД), або іменовані «Користувачі», і є офіційною і публічною пропозицією СУПЕРДІЛ (далі - «Агент», «СУПЕРДІЛ»), яке може діяти від свого імені і / або від імені та за рахунок особи, зазначеної в Додатках до цієї Угоди (далі іменована -« Продавець »), укласти Угоду і / або Угоди, предмет і умови яких вказані в Додатках до таких угод, про наступне:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта - пропозиція до придбання Товару Продавця, і / або Інформаційних послуг, яка опублікована на Сайті та/або у МД, звернена до невизначеного кола осіб, в тому числі до Користувачів;

Акція - захід, що здійснюється Продавцем, спрямований на реалізацію Товару Продавця Користувачам на Спеціальних умовах, зазначених в Публічній оферті. Спеціальні умови кожної конкретної Акції публікуються на Сайті та/або у МД і є невід'ємною частиною Публічної оферти (Додаток);

Інформаційна послуга - послуга СУПЕРДІЛ про акції які проводяться Продавцем, а також послуга СУПЕРДІЛ, яка полягає в наданні права Користувачеві брати участь в такій Акції обмежену кількість разів. Обмеження в кількості раз вказується в Додатку, а якщо таке обмеження не вказано, то вважається, що Інформаційна послуга надається на одноразову участь в Акції;

Сертифікат - документ, який містить унікальний літеро-цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати користувачів, підтверджує отримання Користувачем Інформаційної послуги та надає такому Користувачеві право вимоги у Продавця Товару на Спеціальних умовах, визначених в Акції, протягом терміну дії Сертифіката. Товар, Спеціальні умови щодо такого Товару, а також інші істотні умови передачі Товару Користувачеві, на які Сертифікат дає право вимоги, публікуються на сайті та/або у МД і є невід'ємною частиною Публічної оферти (Додаток);

Купон - документ, який містить унікальний літеро-цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати користувачів, і який підтверджує отримання Користувачем Інформаційної послуги;

Період проведення Акції - період часу, протягом якого Продавець надає Користувачам можливість замовити / придбати / отримати у Продавця Товар на Спеціальних умовах;

Спеціальні умови - умови договору Продавця, які відрізняються від типових умов продажу Товару одним або декількома істотними умовами, такими як ціна, термін і т.п. Конкретний перелік Спеціальних умов вказується в Додатку;

Термін дії Сертифікату - період часу, протягом якого Користувач має право звернутися до Продавця про передачу йому Товару на умовах Публічної оферти і Додатків до неї. Термін дії Сертифікату вказується на Сайті та/або у МД;

Термін дії купона - інформація про період часу, протягом якого діє Акція Продавця. Термін дії купона вказується на Сайті та/або у МД.;

Товар - оборотоздатний товар, робота і / або послуга, або будь-яка їх комбінація, які надаються Продавцем.

2. Реєстрація на Сайті Агента в мережі Інтернет: http://superdeal.ua чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» і/або здійснення оплати передбаченої пунктами 9-10 Угоди вважається повною і беззастережною згодою укласти Угоду (далі - «Акцепт»).

3. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти і Додатків до неї, що рівносильно укладенню Договору та Додатків до нього.

4. Предмет, умови і термін дії Угоди встановлюються у відповідному Додатку до нього (умови проведення Акції).

5. Додатки до Угоди є її невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Угоди, є умови Угоди.

6. Додаток до Угоди розміщується в розділі «Умови акції» на сайті Агента та/або у МД, який містить інформацію про предмет, умови і термін угоди з Продавцем та / або з СУПЕРДІЛ.

7. Повноваження Агента щодо Товару обмежуються розміщенням на Сайті та/або у МД предмета і умов Угоди від імені та за рахунок Продавця, а також оформленням угоди шляхом зарахування коштів користувачів і наданням Користувачам Сертифікату в порядку, передбаченому п. 11 Угоди. Права і обов'язки щодо Угоди виникають безпосередньо у Користувача і Продавця. Агент не несе відповідальності за виконання Продавцем Угоди.

8. Повноваження Агента щодо Акції обмежуються наданням Користувачам Інформаційної послуги, а також наданням Користувачам Купона та/або Сертифіката в порядку, передбаченому п. 11 Угоди.

9. Відповідно до цієї Угоди Користувач також надає свою згоду отримувати від СУПЕРДІЛ Інформаційні послуги щодо Акцій та / або Спеціальних умов Продавця. Користувач приймає і погоджується, що оплата таких інформаційних послуг СУПЕРДІЛ входить до складу вартості Сертифікату та/або Купону.

10. Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному Додатку до Угоди, на розрахунковий рахунок Агента способом, зазначеним на Сайті або у МД. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.

Всі витрати по оплаті суми, зазначеної в пункті 10 Договору, несе Користувач.

11. Доказом укладення Угоди Користувачем є пред'явлення унікального коду Продавцю, який присвоюється Користувачеві після реєстрації на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» і/або придбання Купона та/або Сертифікату, та / або пред'явлення Продавцю Купона / Сертифікату. Будь-які інші докази укладення Угоди з Продавцем та / або СУПЕРДІЛ не допускаються.

12. Порядок обміну інформацією між Продавцем і Користувачем визначається і доводиться до відома користувачів на Сайті та/або у МД.

13. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України. Ці умови (далі - Умови) поводження з особистими даними користувачів Сайту та/або додатку «Pokupon & SuperDeal» складені відповідно до чинного законодавства України та регулюють відносини між Агентом і Користувачем. Детально ознайомитись з умовами можна на Сайті за наступним посиланням: https://superdeal.ua/uk/pg/privacy_policy

13.1. Кожна особа, яка проходить реєстрацію на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» Агента і/або купує Товар, і надає Агенту особисту інформацію шляхом заповнення відповідних полів на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal», підтверджує своє ознайомлення з даними Умовами та дає свою згоду на обробку персональних даних в порядку, передбаченому в цій Публічній оферті.

13.2. Приймаючи ці Умови, Користувач дає свою згоду на використання його особистих даних Агентом при оформленні замовлення, а також для направлення інформації про Акції, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, новими пропозиціями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж за допомогою електронних повідомлень, SMS, MMS, а також будь-якими іншими доступними каналами зв'язку.

13.3. Користувач дає свою згоду на використання його особистих даних Агентом для передачі третім особам, які не є Продавцями, в маркетингових цілях і цілях забезпечення доставки Товару Користувачеві, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких третіх осіб.

13.4. Приймаючи ці Умови, Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Агент надає особисті дані Покупця судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їх вимогу. Дані Умови вступають в силу з моменту публікації їх на Сайті та/або у МД.

13.5. Користувач може відмовитися від розсилки, і видалити всі особисті дані з бази шляхом відправлення листа на e-mail адресу Агента, або натиснувши на посилання відписки в кінці листа розсилки.

13.6. У разі виникнення суперечностей, ці Умови матимуть пріоритет перед будь-якими іншими умовами.

13.7. Користувач погоджується з тим, що всі добровільно надані їм персональні дані, які визнані такими відповідно до законів України, будуть оброблятися і зберігатися Агентом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

14. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» та/або купівлі Товару на Сайті та/або у МД, Агент буде направляти на електронну адресу користувачів листи і повідомлення, в тому числі рекламного характеру.

15. Вказуючи номер телефону в особистому профілі та /або при реєстрації на Сайті та/або у МД, Користувач автоматично погоджується отримувати СМС-повідомлення рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв'язку на сайті Агента.

16. Беручи положення Публічної оферти, Користувач дає свою згоду Агенту на здійснення запису телефонної розмови при зверненні до Агенту за вказаними в Публічній Оферті номерами телефонів Агента, виключно з метою підвищення якості обслуговування користувачів. При цьому Агент зобов'язується не передавати запис телефонної розмови третім особам (окрім Продавця) без згоди Користувача.

17. Повернення Сертифікату здійснюється виключно на підставах, передбачених ст.ст. 8, 9 Закону України "Про захист прав споживачів", з урахуванням того, що вартість Сертифікату включає в себе вартість Інформаційної послуги. При поверненні коштів Користувачу за Сертифікат утримуються трансакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) при перерахуванні коштів, в розмірі 5% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на баланс  в особистому кабінеті Користувача на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» (далі – Баланс Користувача)  або 7% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на банківську карту Користувача.

Користувач за умови невикористання Сертифікату, протягом чотирнадцяти днів з моменту його придбання, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України, має право вимагати розірвання Угоди та заміни Сертифікату на інший або повернення грошових коштів від Агента за винятком вартості Інформаційної послуги, якщо інше не передбачено в умовах Публічної оферти та Додатку на відповідну Акцію. Повернення грошових коштів за невикористані Сертифікати в акціях з міжнародного туризму здійснюється на підставі договору з туроператором, який укладається безпосередньо між Користувачем і туроператором.

Повернення грошових коштів може бути здійснений на Баланс Користувача або на банківську карту Користувача на підставі електронного листа відправленого через форму зворотного зв'язку на Сайті чи у МД.

 Повернення грошових коштів з Балансу Користувача на банківську карту Користувача здійснюється на підставі письмової заяви з наданням копій відповідних документів (копії Сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння ІПН). Заяву можна завантажити за цим посиланням «Заявка на повернення». Заяву в письмовому вигляді необхідно надіслати на поштову адресу Агента: 04050, м.Київ, вул. Спаська, 1/2, а також додати копії Сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння ІПН. Заява повинна містити такі обов'язкові реквізити, згідно вимог платіжних систем:

- ПІБ одержувача

- Ідентифікаційний код отримувача

-- Назва банку 

-- Номер картки

- Поточний рахунок (відповідно до стандарту IBAN)

- Призначення платежу (поповнення карти № та ПІБ власника картки) Ці дані надає банк, тільки за особистим зверненням безпосередньо власнику картки. Без їх вказівки Агент не зможе здійснити переказ коштів на ту чи іншу банківську карту, навіть якщо йому буде відомий номер карти.

У разі відмови Користувача в наданні оригіналу Заяви про повернення грошових коштів та/чи копії паспорта, та/чи картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційного коду), Агент фізично не зможе здійснити повернення. В цьому випадку можливе тільки повернення коштів на Баланс Користувача в його особистому кабінеті.

У випадках повернення коштів на Баланс Користувача або в разі самостійного поповнення Користувачем Балансу в особистому кабінеті, Користувач зобов'язується використати такі кошти протягом періоду, що не перевищує 36 (тридцять шість) місяців з моменту їх зарахування на особистий кабінет. В іншому випадку Агент має право списати зазначений залишок як кредиторську заборгованість Агента.

Порядок повернення квитків на заходи:

Відповідно до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.1999 № 452 «Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах», в разі скасування, перенесення або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред'явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення). Виходячи з вищевикладеного, повернення придбаних квитків можливе виключно в разі скасування, перенесення або зміни заходу, і повернення квитків після проведення заходу неможливе.

 

Повернення грошових коштів за придбаний Сертифікат, якщо оплата була здійснена через сервіс «Оплата частинами», здійснюється на підставі електронного листа відправленого через форму зворотного зв'язку на Сайті чи у додатку «Pokupon & SuperDeal» лише на карту з якої була здійснена оплата. При цьому з суми грошових коштів, що підлягають поверненню, може бути утримано трансакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) відповідно до умов договору Користувача з БАНКОМ, що надав послугу «Оплата частинами».

 

Повернення вартості Сертифікату (без вартості Інформаційної послуги) здійснюється протягом 7 календарних днів з моменту звернення Користувача та надання Користувачем всієї інформації необхідної для опрацювання звернення, а також  всіх передбачених Угодою та законодавством України документів, при умові що грошові кошти за придбаний Сертифікат не були перераховані Продавцю.

В разі, якщо грошові кошти за придбаний Сертифікат (без вартості Інформаційної послуги) перераховані Продавцю, а Продавець в свою чергу відмовляє в поверненні грошових коштів за придбаний Сертифікат Агенту, то Користувач повинен звернутись з вимогою щодо повернення вартості придбаного ним Сертифікату безпосередньо до Продавця. Агент не відшкодовує Споживачеві суму грошових коштів, які були перераховані Продавцю за придбаний Користувачем Сертифікат. В такому випадку вимога щодо повернення грошових коштів спрямовуються безпосередньо Продавцю. 

18. Повернення вартості Інформаційної послуги здійснюється виключно на підставах, передбачених ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". Для повернення вартості Інформаційної послуги Користувач передає СУПЕРДІЛ підтвердження Продавця в будь-якій формі про те, що Продавець відмовив Користувачеві в передачі йому Товару на Спеціальних умовах. Повернення вартості Інформаційної послуги здійснюється Агентом протягом 14 робочих днів з моменту звернення Користувача та надання Користувачем всіх передбачених Угодою та законодавством України документів, а також з моменту підтвердження від Продавця відмови в передачі Товару на Спеціальних умовах  Користувачеві. 

19. Користувач погоджується з тим, що в разі якщо Сертифікат був використаний (активований), або Купон було надано Продавцю, то відповідальність за ненадання та / або неналежне надання відповідного Товару, або реалізацію Товару неналежної якості несе Продавець, а всі претензії, в тому числі претензії щодо повернення грошових коштів спрямовуються безпосередньо Продавцю.

20. Агент залишає за собою право нараховувати бонуси / монети (додаткові заохочення за зроблені покупки на Сайті та/або у МД, і/або при виконанні інших умов) Користувачеві, які Користувач може використовувати тільки в розділі «Колесо призів». Користувач не може придбати Сертифікати / Купони за бонуси / монети. Користувач може скористатися нарахованими бонусами / монетами протягом 90 календарних днів з моменту нарахування, в разі їх невикористання за вказаний період бонуси / монети анулюються. Агент залишає за собою право змінювати порядок нарахування і анулювання бонусів / монет.

21. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлених обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи війну, страйк, епідемію, повінь, пожежу, землетрус, чи інші явища природи, дії та акти державних органів. У разі виникнення таких обставин непереборної сили, строки виконання відповідних зобов'язань продовжуються на весь період дії таких обставин непереборної сили. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців поспіль після остаточної дати виконання такого зобов'язання, то Користувач має право відмовитися від прийняття зобов'язань Агента / або Продавця щодо Угоди або окремого Додатку до нього, попередивши Агента і погодивши з ним всі спірні питання.

22. Агент має право без попереднього повідомлення вносити зміни в умови Публічної оферти. Такі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті та/або у МД та приймаються Користувачем в момент Акцепту .

23. Реквізити Агента:

 СУПЕРДІЛ - http://superdeal.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРДІЛ"

Адреса: 04071, місто Київ вул. Спаська, 1/2, 2 поверх

Код ЄДРПОУ: 37312071

п/ рах. UA323808050000000026006424547 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО: 380805

ІПН 373120726584

№ св-ва платника ПДВ 200118663

Тел .: +38 (044) 585-80-86

 

 

Публічна оферта ПОКУПОН 01.2022 на сайті SuperDeal ★ У нас ви знайдете більш ніж 1716 актуальних акцій, промокодів та пропозицій на Superdeal